Cancel Borrow / reserve:

Vzájemná pomoc: faktor evoluce - Petr Kropotkin

Fee: € 0.00 per day

Available
Condition: A - Ako nové/As new
Code: bstr0238

Kniha je kritikou sociálně darwinistického boje o život, ale prezentuje také argumenty pro anarchistický komunismus. Na řadě příkladů jak z živočišné říše, domorodých společenstev, raně evropských společenství, středověkých měst, cechů, dělnického hnutí a života obyčejného lidu ukazuje důležitost a prospěšnost vzájemné pomoci. Kritizuje stát za to, že zničil historicky důležité instituce pomoci a solidarity, a že vnucováním a ochranou soukromého vlastnictví prosazoval ve společnostech spíše boj o život.

Log in to borrow or reserve...