Cancel Borrow / reserve:

Klíma: Nový príbeh - Charles Eisenstein

Fee: € 0.00 per day

Available
Condition: A - Ako nové/As new
Code: bstr0142

Myšlienkovo provokujúca kniha Charlesa Eisensteina do diskusie o klimatickej zmene prináša čerstvý vietor. Prichádza s celistvou perspektívou umožňujúcou nové uchopenie rámcov, taktiky a cieľov, s ktorými pri našej snahe zastaviť ničenie planetárneho ekosystému pracujeme. Autor v nej ukazuje obmedzenosť dominantného prístupu k riešeniu klimatickej krízy, ktorý označuje ako uhlíkový redukcionizmus. Mnoho porúch klimy, ktoré dávame za vinu skleníkovým plynom, má svoje skutočné korene v rozpade ekosystémov a skutočne tvorivá reakcia na zmenu klímy by sa preto mala orientovať v prvom rade na regeneráciu ekosystémov. V čase, keď vstupujeme na cestu k spoločenskej a ekologickej regenerácii, táto kniha prichádza s odvážnym a presvedčivým pohľadom na svet postaveným na integrite a cite pre posvätný rozmer prírody i života.

Knihy sú dostupné nielen pre členov.
Uviesť svoje meno, priezvisko, kontakt a dátum vrátenia aj v papierovom formulári v knižnici vedľa kreatívneho kútika

Log in to borrow or reserve...