Cancel Borrow / reserve:

Ako z toho von - George Monbiot

Fee: € 0.00 per day

Available
Condition: A - Ako nové/As new
Code: bstr0228

Britský politický a environmentálny aktivista George Monbiot popisuje, ako nové poznatky v psychológii, neurovede a evolučnej biológii umožňujú vidieť ľudí a ich povahu v úplne inom svetle: ako výnimočných altruistov, ktorí navzájom spolupracujú. Ukazuje, ako na týchto zisteniach môžeme stavať a vytvoriť novú politiku: politiku spolupatričnosti. Zásadné preorganizovanie demokracie a ekonomiky zdola nám podľa neho umožní opäť získať kontrolu a zvrhnúť sily, ktoré maria naše snahy o lepšiu spoločnosť. Naliehavá a zanietená kniha prináša nádej a jasnosť potrebné pre zmenu sveta.

Knihy sú dostupné nielen pre členov.
Uviesť svoje meno, priezvisko, kontakt a dátum vrátenia aj v papierovom formulári v knižnici vedľa kreatívneho kútika

Log in to borrow or reserve...