Cancel Borrow / reserve:

Kompostovacie Toalety svojpomocne - Attila Ertsey

Fee: € 0.00 per day

Available
Condition: A - Ako nové/As new
Code: bstr0221

Publikácia sa venuje téme svojpomocnej výroby kompostovacích toaliet. Dnes tradičné vodou sa oplachujúce WC, ktoré sú považované za symbol civilizácie sú hlavnou príčinou zničenia pitnej vody. Naviac sa vďaka nim znemožňuje využitie prirodzeného kompostovacieho procesu, keďže sa tu zmiešavajú tuhé a kvapalné časti ostatkov našej látkovej premeny. Naproti tomu tzv. „ekotoalety“ sú založené na oddelení tuhej a tekutej časti tohto „odpadu“.Kompostovacie toalety prinášajú úsporu pitnej vody a teda i peňazí; zisk kvalitného kompostu, použiteľného v záhrade a možnosť svojpomocnej výstavby systému.

Knihy sú dostupné nielen pre členov.
Uviesť svoje meno, priezvisko, kontakt a dátum vrátenia aj v papierovom formulári v knižnici vedľa kreatívneho kútika

Log in to borrow or reserve...