Cancel Borrow / reserve:

Decoupling Debunked, Evidence against green growth - EEB

Fee: € 0.00 per day

Available
Condition: A - Ako nové/As new
Code: bstr0155

V júli 2019 vydal Európsky úrad pre životné prostredie (European Environmental Bureau, EEB) správu, ktorá prináša dôkazy o tom, že hospodársky rast nie je kompatibilný s princípmi tzv. zeleného rastu, a že rovnako nefunguje ani v súčasnosti populárny koncept cirkulárnej ekonomiky.

Knihy sú dostupné nielen pre členov.
Uviesť svoje meno, priezvisko, kontakt a dátum vrátenia aj v papierovom formulári, ktorý sa nachádza v knižnici vedľa kreatívneho kútiku.

Log in to borrow or reserve...